Laird

Laird Cadzow

Laird Traquair

James Traquair 1480-1513 was created as Laird Traquair.